logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.1.2011.AS
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
przebudowy drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo - Zaruzie Borowe - Sosnowiec – Kuleszka - Rydzewo
OBWIESZCZENIE
 
Wójt  Gminy  Miastkowo  zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo - Zaruzie Borowe - Sosnowiec – Kuleszka - Rydzewo w lokalizacji 0+000,00 - 1+470,00” na działkach o nr ewid. 632/1, 632/2 położonych w obrębie wsi Zaruzie Borowe gm. Miastkowo oraz nr ewid. 32 położonej w obrębie wsi Sosnowiec, gm. Miastkowo.
 
Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. Nr 17, codziennie w godzinach urzędowania tj. od 715 do 15:15.
 
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
WÓJT
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik Nr 1 30,3 KB 260
file typ Załacznik Nr 2 67,31 KB 304

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-12 12:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-12 12:57
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-04-12 12:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 530