logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.2.2011
z dnia 6 maja 2011 r.
rozbudowy istniejącej obory o wymiarach 9,50 m x 17,00 m w systemie bezściołowym dla obsady 15 DJP z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 200 m3 oraz 5,00 m x 16,00 m w systemie ściołowym płytkim dla obsady 12 DJP
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej obory o wymiarach 9,50 m x 17,00 m w systemie bezściołowym dla obsady 15 DJP z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 200 m3 oraz 5,00 m x 16,00 m w systemie ściołowym płytkim dla obsady 12 DJP (łączna obsada w gospodarstwie 79 DJP) z urządzeniami infrastruktury technicznej na działkach nr 110 i nr 111 położonych w obrębie geodezyjnym wsi Kuleszka, gm. Miastkowo.
 
Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. Nr 3, codziennie w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515.
 
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
WÓJT
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-05-06 14:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-05-06 14:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 553