logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.4.2011/AS
z dnia 17 maja 2011 r.
rozbudowy oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 28, 220, 212/2 położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Miastkowo
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo
 
Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 28, 220, 212/2 położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Miastkowo.
 
Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.
 
WÓJT  GMINY
Jerzy Wróblewski
 
 

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-05-17 12:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-05-17 12:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 513