logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.3.2011
z dnia 24 maja 2011 r.
budowy budynku produkcyjnego – hali tartacznej dwutrakowej na działkach o nr ewidencyjnych 1126/2 i 1127/1 w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo
Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego – hali tartacznej dwutrakowej na działkach o nr ewidencyjnych 1126/2 i 1127/1 w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo.
 
Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. Nr 3, codziennie w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515.
 
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
WÓJT
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-05-24 14:38
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-05-24 14:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 528