logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.4.2011.AS
z dnia 17 czerwca 2011 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Z A W I A D O M I E N I E
Wójta Gminy Miastkowo
 
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z później. zm.), zawiadamia się, że w dniu 17.06.2011r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 28, 220, 212/2 położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Miastkowo.
 
W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro)  w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.
 
WÓJT GMINY
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-06-17 10:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-06-17 10:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 541