logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.5.2011.AS
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
Sprostowanie do obwieszczenia Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27.07.2011r nr IGN.6733.5.2011.AS
Sprostowanie
do obwieszczenia Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 27.07.2011r  nr IGN.6733.5.2011.AS
 
 
W obwieszczeniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
był zapis:
 
dla  inwestycji  polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej  nN-0,4kV wraz z dwoma złączami kablowymi zintegrowanymi z pomiarami na  działkach o nr ewid. 573/2, 572, 553, 575 położonych w obrębie wsi  Drogoszewo gm. Miastkowo oraz na działkach o nr ewid 64/7, 64/8, 64/2,  65, 79, 214/2, 215, 81, 80 położonych w obrębie wsi Rybaki gm.  Miastkowo.
 
zapis powinien brzmieć :
 
dla  inwestycji  polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kV  wraz z dwoma złączami kablowymi zintegrowanymi z pomiarami na działkach o nr ewid. 64/7, 64/8, 64/2, 65, 79, 214/2, 215, 81, 80 położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Miastkowo.
 
Zmiana zapisu wynika z tego, iż na terenie wsi Drogoszewo obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 
Miastkowo, 2011-08-12
 
 
WÓJT GMINY
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-08-12 10:20
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-08-12 10:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 509