logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.5.2011.AS
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej nN 0,4kV wraz z dwoma złączami kablowymi zintegrowanymi z pomiarami na działkach o nr ewid. 64/7, 64/8, 64/2, 79, 214/2, 215, 81, 80, 65 położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Miastkowo.
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo
 
Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej nN 0,4kV wraz z dwoma złączami kablowymi zintegrowanymi z pomiarami na działkach o nr ewid. 64/7, 64/8, 64/2, 79, 214/2, 215, 81, 80, 65 położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Miastkowo.
 
Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.
 
 
WÓJT  GMINY
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-08-26 16:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-08-26 16:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 509