logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.5.2011
z dnia 21 września 2011 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni w systemie bezściołowym o łącznej obsadzie około 100 DJP
Wójt Gminy Miastkowo, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 21 września 2011 r., na wniosek Pana Tomasza Korytkowskiego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni w systemie bezściołowym o łącznej obsadzie około 100 DJP wraz z zewnętrznym zamkniętym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 700 m3, zewnętrznym podziemnym zbiornikiem na gnojowicę z przepompownią o poj. 100 m3, zbiornikiem na ścieki sanitarne o poj. 4 m3, 2 silosów paszowych o poj. po 20 ton każdy i 2 silosów paszowych o poj. po 100 ton każdy, w nowej zabudowie zagrodowej na działce oznaczonej nr geodez. 12/1 w miejscowości Chojny -Naruszczki, gm. Miastkowo.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości  zapoznania się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. Nr 3, codziennie w godzinach urzędowania tj. od 7:15 do 15:15.
 
WÓJT
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-09-22 10:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-09-22 10:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 511