logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.7.2011
z dnia 26 września 2011 r.
budowy zakładu przetwarzania odpadów na działce o nr geod. 113/1 w obrębie wsi Czartoria
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Miastkowo, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 26 września 2011 r., na wniosek MS- EKO Sp. z o.o. Jurki 64, 18- 416 Zbójna wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów na działce o nr geod. 113/1 w obrębie wsi Czartoria, gm. Miastkowo.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. Nr 3, codziennie w godzinach urzędowania tj. od 7:15 do 15:15.
 
WÓJT
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-09-27 08:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-09-27 08:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 540