logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.5.2011.AS
z dnia 23 listopada 2011 r.
budowy drogi gminnej Rydzewo-Nowosiedliny na odcinku 148,6m
OBWIESZCZENIE
 
 
        Wójt  Gminy  Miastkowo  zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi gminnej Rydzewo-Nowosiedliny na odcinku 148,6m” w lokalizacji 0+000,00 - 0+148,60 na działce o nr ewid. 71 oraz na części działki nr ewid. 130 nie będącą własnością Gminy (do podziału i przejęciu pod pas drogowy) położonych w obrębie wsi Nowosiedliny, gm. Miastkowo.

       Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. Nr 17, codziennie w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 59,04 KB 344

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-11-23 11:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-11-23 11:14
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-11-23 15:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 508