logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.4.2011.AS
z dnia 8 grudnia 2011 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i przebudowie dróg gminnych położonych w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo”: nr 105893B – ul. Piaskowa
ZAWIADOMIENIE

          Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i przebudowie dróg gminnych położonych w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo”: nr 105893B – ul. Piaskowa w lokalizacji 0+000 - 0+266,55 na działkach o nr ewid. 80, 90, 136,  nr 105898B - ul. Kościelna w lokalizacji 0+000 - 0+238,96 na działkach o nr ewid. 97, 126, 90, 102, nr 105896B - ul. Długa w lokalizacji 0+000 - 0+448,77 na działkach o nr ewid 119, 113 i 195 oraz na działkach nr 85, 91, 79, 120, 89, 84, 88, 98, 103, 96, 127, 125/1, 125/2, 92, 122, 117, 112/2, 114 nie będących własnością Gminy (do podziału i przejęciu pod pas drogowy).

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo, w pokoju Nr 17 można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-12-08 15:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-12-08 15:21
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-01-03 08:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 534