logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN. 6220.6.2012.AS
z dnia 18 stycznia 2013 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) z części nieruchomości gruntowej (o pow. ok. 2ha) oznaczonej nr ewid. 537 - obręb Drogoszewo gm. Miastkowo.
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) z części nieruchomości gruntowej (o pow. ok. 2ha) oznaczonej nr ewid. 537 - obręb Drogoszewo gm. Miastkowo.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 17 od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu tj.: od 715 do 1515.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja z załącznikiem 61,21 KB 610

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-01-18 09:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-01-18 09:45
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-01-18 09:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 566