logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.4.2013.AS
z dnia 25 stycznia 2013 r.
budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym na terenie obejmującym części działek o numerze ewidencyjnym 296, 297 położonych w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo.
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym na terenie obejmującym części działek o numerze ewidencyjnym 296, 297 położonych w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo.

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT  GMINY

Jerzy Wróblewski

 

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-01-25 11:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-01-25 11:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 534