logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.4.2013.AS
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym na terenie obejmującym części działek nr ewid. 296, 297 w miejscowości Rydzewo gm. Miastkowo.
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym na terenie obejmującym części działek nr ewid. 296, 297 w miejscowości Rydzewo gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres:
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

 

WÓJT GMINY

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-02-15 14:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-02-15 14:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 535