logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.2.2013.AS
z dnia 19 lutego 2013 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z później. zm.), zawiadamia się, że w dniu 05.11.2012r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej oraz linii kablowej niskiego napięcia na terenie na terenie obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych: 62/4, 62/2, 99, 10/1 i 10/4 w obrębie wsi Gałkówka, gmina Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.


WÓJT GMINY

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 42,85 KB 241

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-02-19 14:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-02-19 14:17
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-02-19 14:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 510