logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.4.2013.AS
z dnia 26 lutego 2013 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z później. zm.), zawiadamia się, że w dniu 26.02.2013r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym na terenie obejmującym części działek nr ewid. 296, 297 w miejscowości Rydzewo gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.

 

WÓJT GMINY

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 45,39 KB 224

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-02-26 10:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-02-26 10:28
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-02-26 10:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 515