logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.5.2013.AS
z dnia 5 kwietnia 2013 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z później. zm.), zawiadamia się, że w dniu 05.04.2013r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na terenie obejmującym części działek o numerze ewidencyjnym 250, 253, 254 położonych w obrębie wsi Rydzewo  gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.

WÓJT GMINY

Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Decyzja 44,94 KB 273

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-04-05 10:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-04-05 10:49
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-04-05 10:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 627