logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6730.8.2013.AS
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku gospodarczego na cele mieszkalne wraz z budową infrastruktury w zabudowie zagrodowej, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 338/1, 339 położone w obrębie wsi Czartoria gm. Miastkowo.
Z A W I A D O M I E N IE

Zgodnie z art. 61 §1 art.10 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r poz. 267)  zawiadamia  się, że w dniu 05.04.2013r zostało wszczęte na żądanie Pani H....... ............. zam. Czartoria ul. ................................., 18-413 Miastkowo postępowanie w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku gospodarczego na cele mieszkalne wraz z budową infrastruktury w zabudowie zagrodowej, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 338/1, 339 położone w obrębie wsi Czartoria gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w tutejszym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro, tel. 86 217-49-96), można zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i  dokumentami w ciągu 7 dni  od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-04-16 09:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-04-16 09:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 572