logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.1.2013
z dnia 27 czerwca 2013 r.
budowie obory na 79 DJP w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łączna docelowa obsada 79 DJP), kanałów podrusztowych o pojemności min. 790 m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10 - 12 m3 oraz rozbiórce istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 75/2 we wsi Korytki Leśne, gm. Miastkowo.
Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 27 czerwca 2013r. na wniosek Pana Dariusza Cwaliny wydana została decyzja Rol.6220.1.2013 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na 79 DJP w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łączna docelowa obsada 79 DJP), kanałów podrusztowych o pojemności min. 790 m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10 - 12 m3oraz rozbiórce istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 75/2 we wsi Korytki Leśne, gm. Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 3, codziennie w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515 .

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 14:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 14:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 555