logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.5.2013.AS
z dnia 14 czerwca 2013 r.
budowy warsztatu samochodowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr ewid. 519 położonej we wsi Zaruzie gm. Miastkowo
Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę warsztatu samochodowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr ewid. 519 położonej we wsi Zaruzie gm. Miastkowo.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 17 od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.: od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-14 15:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-14 15:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 582