logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6730.8.2013.AS
z dnia 20 listopada 2013 r.
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku gospodarczego z przeznaczeniem na cele mieszkalne  (budynek mieszkalny) wraz z budową infrastruktury w zabudowie zagrodowej
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek Pani Haliny Pawelczyk, opracowano projekt decyzji o warunkach zabudowy na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na cele mieszkalne  (budynek mieszkalny) wraz z budową infrastruktury w zabudowie zagrodowej, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 338/1, 339 położone w obrębie wsi Czartoria gm. Miastkowo.

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro, tel. 86 217-49-96), w ciągu 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

WÓJT

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-11-20 11:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-11-20 11:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 539