logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.8.2013.AS
z dnia 6 grudnia 2013 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę drogi gminnej  nr 105833B ul. Wesoła (odcinek dł. 22,35m) we wsi Sulki na terenie obejmującym części działek nr ewid. 174, 177, 69/2 położonych w obrębie Sulki gm. Miastkowo,
DECYZJA

Na podstawie art.105 § 2 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) w wyniku wycofania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

postanawiam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę drogi gminnej  nr 105833B ul. Wesoła (odcinek dł. 22,35m) we wsi Sulki na terenie obejmującym części działek nr ewid. 174, 177, 69/2 położonych w obrębie Sulki gm. Miastkowo,

uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22 listopada 2013r Gmina Miastkowo ul. Łomżyńska 32, wystąpiła o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej  nr 105833B ul. Wesoła (odcinek dł. 22,35m) we wsi Sulki na terenie obejmującym części działek nr ewid. 174, 177, 69/2 położonych w obrębie Sulki gm. Miastkowo.

W dniu 5 grudnia 2013r wnioskodawca wycofał wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w inwestycję. Postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 k.p.a.

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

WÓJT

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-06 14:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-06 14:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 566