logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.2.2013
z dnia 16 grudnia 2013 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę  drogi leśnej w leśnictwie Miastkowo na działkach nr geod. 34/2,35, 45, 46 położonych w obrębie wsi Miastkowo gm. Miastkowo.
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę  drogi leśnej w leśnictwie Miastkowo na działkach nr geod. 34/2,35, 45, 46 położonych w obrębie wsi Miastkowo gm. Miastkowo.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w pok. Nr 3 od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.: od 715 do 1515.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT

Jerzy Wróblewski

 


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-18 09:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-18 09:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 548