logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.2.2015
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie przebudowy linii napowietrznej WN 110kV
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r, poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej WN 110kV, na terenie położonym w obrębie:

- Gałkówka gm. Miastkowo– dz. nr ewid.: 102, 13/8, 13/9, 13/7, 13/4, 13/6, 58/2, 99, 58/4, 58/5,

- Rydzewo gm. Miastkowo– dz. nr ewid.: 424/2, 423, 422, 411, 404, 403, 402, 350, 314, 313, 312, 303, 243, 242, 241, 240, 239/1, 239/2, 238, 237, 236, 235, 234, 567, 232, 231/2, 230, 229, 228, 227/1, 226/2, 226/1, 225, 224, 223, 222, 221, 220.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres:
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

 

WÓJT  GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-15 12:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-15 12:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 571