logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.2.2015
z dnia 26 stycznia 2016 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 26.01.2016r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej WN 110 kV na terenie położonym:

- w obrębie Gałkówka – na działkach o numerach ewidencyjnych: 102, 13/8, 13/9, 13/7, 13/4, 13/6, 58/2, 99, 58/4, 58/5,

- w obrębie Rydzewo – na działkach o numerach ewidencyjnych: 424/2, 423, 422, 411, 404, 403, 402, 350, 314, 313, 312, 303, 243, 242, 241, 240, 239/1, 239/2, 238, 237, 236, 235, 234, 567, 232, 231/2, 230, 229, 228, 227/1, 226/2, 226/1, 225, 224, 223, 222, 221, 220.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 50,9 KB 242

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-26 14:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-26 14:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-01-26 14:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 583