logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.1.2016
z dnia 17 lutego 2016 r.
przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 105865B we wsi Leopoldowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.184,11m.
Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 105865B we wsi Leopoldowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.184,11m.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 17 od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.: od 715 do 1515 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 32,86 KB 309
file typ Decyzja 77,38 KB 294

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-02-17 13:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-02-17 13:23
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-02-17 13:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 561