logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.1.2016
z dnia 7 września 2016 r.
budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo
Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV z istniejącej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, przebudowie istniejącej stacji transformatorowej SN/nN- 15/0,4kV w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo – na działkach o nr ewid.: 28/3, 49/1, 102, 100, 101, 99, 98 ,97, 96/2 ,96/1, 95/3, 95/2, 87, 86, 16, 174, 175, 176.

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres:ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.


WÓJT  GMINY

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-09-07 13:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-09-07 13:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 559