logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.1.2016
z dnia 4 października 2016 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się, że w dniu 04.10.2016r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV z istniejącej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, przebudowie istniejącej stacji transformatorowej SN/nN- 15/0,4kV w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo – na działkach o nr ewid.: 28/3, 49/1, 102, 100, 101, 99, 98 ,97, 96/2 ,96/1, 95/3, 95/2, 87, 86, 16, 174, 175, 176.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.

 

WÓJT  GMINY
Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-10-04 13:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-10-04 13:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 594