logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.2.2016
z dnia 11 października 2016 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 02.08.2016r, na wniosek Łomżyńskiej Spółdzielni Producentów Trzody „AGROTUCZ” Chojny-Naruszczki 9, 18-413 Miastkowo ,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej PE DN 110, na terenie wsi Sulki gm. Miastkowo – dz.nr ewid.175.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późn. zm), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) - adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo (tel.86 -49-96).

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-10-11 12:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-10-11 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 569