logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2016
z dnia 23 grudnia 2016 r.
Sprostowanie do obwieszczenia Wójta Gminy Miastkowo z dnia 23.11.2016r i z dnia 12.12.2016r  nr IGN.6733.3.2016

Sprostowanie
do obwieszczenia Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 23.11.2016r i z dnia 12.12.2016r  nr IGN.6733.3.2016

W obwieszczeniu o wszczęciu postępowania i o projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

był zapis:

dla inwestycji  polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Gałkówka … na działkach o numerach ewidencyjnych: 61, 60, 62/3, 62/4, 63, 66,68, 70, 71/6, 71/1, 71/4, 72/3, 72/2, 73, 74, 75/1,17/2, 16/1, 16/2, 15/2, 58/4, 58/3, 59/1, 99, 33/1, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22/2, 22/1, 21/3, 21/4, 100, 18/8, 18/7, 18/3, 18/4, 75/3, 75/2, 72/1, 59/2, 58/2, położonych w obrębie wsi Gałkówka, gmina Miastkowo

zapis powinien brzmieć :

dla inwestycji  polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Gałkówka … na działkach o numerach ewidencyjnych: 61, 60/1, 60/2, 62/2, 62/3, 62/4, 63, 66, 68, 70, 71/6, 71/1, 71/4, 72/3, 72/2, 73, 74, 75/1, 17/2, 16/1, 16/2, 15/2, 58/4, 58/3, 59/1, 99, 33/1, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22/2, 22/1, 21/1, 21/3, 21/4, 100, 18/8, 18/7, 18/3, 18/4, 75/3, 75/2, 72/1, 59/2, 58/2, położonych w obrębie wsi Gałkówka, gmina Miastkowo.

Zmiana zapisu wynika z oczywistej omyłki, polegającej na nie wpisaniu działki nr ewid. 62/2 i 21/1oraz błędnym wpisaniu działki nr ewid. 60.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-23 12:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-23 12:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 556