logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.5.2017
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamiam się, że w dniu 12. 01. 2018 r została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4" LOM443OB" wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na terenie obejmującym części działek o numerze ewid. 776 i 772/1 położone w obrębie wsi Drogoszewo gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 17, I piętro ) w godz. Od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasikowo.

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-12 12:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-12 12:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 512