logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.1.2018    
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii nN niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 82,81, 91 położone w obrębie wsi Kraska gm. Miastkowo

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii nN niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 82,81, 91 położone w obrębie wsi Kraska gm. Miastkowo.

Z projektem decyzji  strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokoj nr 17, I piętro) – adres ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji ( doręczenia ) niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT  GMINY

Kazimierz  Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-02-08
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-02-08 11:38
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-02-08 11:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 465