logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.6.2018
z dnia 19 lutego 2018 r.
W sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 127/1, 126, 125/5, 119, 103/1, 97, 96/1, 96/2, 96/3, 90, 88/1, 86, położone w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo.

 

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 127/1, 126, 125/5, 119, 103/1, 97, 96/1, 96/2, 96/3, 90, 88/1, 86, położone w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo.

Z projektem decyzji  strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokoj nr 17, I piętro) – adres ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji ( doręczenia ) niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-02-19
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-02-19 11:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-02-19 11:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 457