logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.1.2018
z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 82, 81, 91, położone w obrębie wsi Kraska gm. Miastkowo.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz .U. z 2017r poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 82, 81, 91, położone w obrębie wsi Kraska gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 17, I piętro ) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-03-01
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-03-01 15:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-03-01 15:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 467