logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2018
z dnia 2 marca 2018 r.
w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 28/3, 28/4, 174, 51/2, 185, 52/1, 52/2, 53/1, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo.

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że w dniu 02.03.2018 r wydano decyzje umarzającą w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 28/3, 28/4, 174, 51/2, 185, 52/1, 52/2, 53/1, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo.

Z decyzją strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokoj nr 17, I piętro) – adres ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji ( doręczenia ) niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT  GMINY

Kazimierz  Górski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 46,78 KB 191

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-03-02
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-03-05 13:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-03-05 13:55
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-03-05 13:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 476