logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.2.2018
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 78/2, 79/1, 78/1, 74/1, 73/2, 73/1, 70, 176, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz .U. z 2017r poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 78/2, 79/1, 78/1, 74/1, 73/2, 73/1, 70, 176, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 17, I piętro ) – adres ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-03-07
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-03-07 12:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-03-07 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 476