logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.5.2018
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie przebudowy drogi krajowej Nr 61 Ostrołęka – Łomża - Augustów na odcinku przejścia przez m. Rydzewo

 

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie drogi krajowej Nr 61 Ostrołęka – Łomża - Augustów na odcinku przejścia przez m. Rydzewo od km 130+750 do km 132+249,72 (ul. Mazurska ) wraz z budową: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego oraz budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej, na działkach o nr ewid. 217, 302/1, 344/1, 431/1, 296, 80, 66/3, 66/5, 81/3, 565, 423, 195, położonych w obrębie 0018 Rydzewo gm. Miastkowo.

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo (tel.86 217-49-96 ), w ciągu 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-03-14
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-03-14 14:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-03-14 14:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 487