logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.1.2018
z dnia 16 marca 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz .U. z 2017r poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się , że w dniu 16.03.2018r została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 82, 81, 91 położone we wsi Kraska gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 17, I piętro ) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.


WÓJT GMINY

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 1,53 MB 197

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-03-16
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-03-19 14:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-03-19 14:43
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-03-19 14:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 460