logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.5.2018
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 19 kwietnia 2018r została wydana decyzja

o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie drogi krajowej Nr 61 Ostrołęka – Łomża – Augustów na odcinku przejścia przez m. Rydzewo od km 130+750 do km 132+249,72 (ul. Mazurska) wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej, na działkach o nr ewid. 217, 302/1, 344/1, 431/1, 296, 80, 66/3, 66/5, 81/3, 565, 423, 195, położonych w obrębie 0018 Rydzewo gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 17, I piętro ) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-04-19
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-04-19 12:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-04-19 12:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 453