logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN. 6733.2.2018
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22 marca 2018r została wydana decyzja

o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid: 78/2, 79/1, 78/1, 74/1, 73/2, 73/1, 70, 176, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 17, I piętro ) w godz. od 7:15 do 15:15 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-03-22
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-03-22 14:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-03-22 14:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 449