logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.6.2018
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz. 1073 z póżn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 23 marca 2018r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 127/1, 126, 125/5, 119, 103/1, 97, 96/1, 96/2, 96/3, 90, 88/1, 86, położone w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję że, z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) w godz. od 7:15 -15:15 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-03-23
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-03-23 14:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-03-23 14:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 440