logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.7.2018
z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 28/3, 28/4, 28/1, 174, 51/2, 185, 52/1, 52/2, 53/1, 55, 195, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo.

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 28/3, 28/4, 28/1, 174, 51/2, 185, 52/1, 52/2, 53/1, 55, 195, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo.

Z projektem decyzji  strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokoj nr 17, I piętro) – adres ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji ( doręczenia ) niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-06-05
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-06-05 13:18
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-06-05 13:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 457