logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN. 6733.7.2018
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 28/3, 28/4, 28/1, 174, 51/2, 185, 52/1, 52/2, 53/1, 55, 195, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo

 

 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz .U. z 2017r poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 28/3, 28/4, 28/1, 174, 51/2, 185, 52/1, 52/2, 53/1, 55, 195, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 17, I piętro ) – adres ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

 

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2018-06-25
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2018-06-25 15:08
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2018-06-25 15:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 443