logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN. 6733.7.2018
z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 04 lipca 2018 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid: 28/3, 28/4, 28/1, 174, 51/2, 185, 52/1, 52/2, 53/1, 55 i 195, położonych w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 17, I piętro ) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski

 

 


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2018-07-04
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2018-07-04 14:30
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2018-07-04 14:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 480