logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak numeru
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000, poz. 1349), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

wyznaczam

miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych : 

  • tablice ogłoszeń w miejscowości Miastkowo ul. Łomżyńska 32 (przed budynkiem  Urzędu Gminy),
  • tablice ogłoszeń u sołtysów w pozostałych miejscowościach na obszarze gminy.

 

W Ó J T
Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2018-08-20
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-08-20 14:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-08-20 14:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 563