logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.8.2018
z dnia 11 września 2018 r.
W sprawie nadbudowy i przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody położoną w obrębie wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo

 Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na nadbudowie i przebudowie budynku Stacji Uzdatniania Wody związaną ze zmianą technologii, na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 144/1 położoną w obrębie wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo.

 

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokoj nr 17, I piętro) – adres ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji ( doręczenia ) niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT  GMINY

Kazimierz  Górski

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-09-11
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-09-11 13:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-09-11 13:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 403