logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.8.2018
z dnia 24 września 2018 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na nadbudowie i przebudowie budynku Stacji Uzdatniania Wody związaną ze zmianą technologii, na terenie obejmującym działkę o nr ewid.144/1 położoną w obrębie wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz .U. z 2017r poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na nadbudowie i przebudowie budynku Stacji Uzdatniania Wody związaną ze zmianą technologii, na terenie obejmującym działkę o nr ewid.144/1 położoną w obrębie wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 17, I piętro ) – adres: Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.
 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-09-24
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-09-24 12:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-09-24 12:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 433