logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.8.2018
z dnia 5 października 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 05 października 2018r została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na nadbudowie i przebudowie budynku Stacji Uzdatniania Wody związaną ze zmianą technologii, na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 144/1 położoną w obrębie wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 17, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-10-05
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-10-05 13:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-10-05 13:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 408