logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.605.1.2018
z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie przyjecia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018-2022 z perspektywą do 2025”

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) Wójt Gminy Miastkowo informuje
o przyjęciu przez Radę Gminy Miastkowo uchwały nr XXXI/174/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjecia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018-2022 z perspektywą do 2025”.

Z treścią w/w Programu, prognozą oddziaływania na środowisko, podsumowaniem i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15 oraz na stronie internetowej BIP.

Wójt Gminy

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2018-10-05
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-10-05 13:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-10-05 13:43
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-10-05 13:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 420