logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.2.2020
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie kablowej linii nN 0,4kV, budowie linii napowietrznej nN 0,4 kV

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie kablowej linii nN 0,4kV, budowie linii napowietrznej nN 0,4 kV na terenie obejmującym działki o nr ewid. 53, 54, 57, 216, 64/9 i części działek o nr ewid. 58, 43, 214/1, 42, 52, 55, 56, 51, 50/2, 50/1, 64/10,62, 214/2 położone w obrębie Rybaki, gmina Miastkowo.

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, i piętro)- adres; ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, w ciągu 14 dni od dnia publikacji ( doręczenia ) niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Kopeć2020-02-13
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-02-13 12:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-02-13 12:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 320